Posiadane
Uprawnienia

mgr Łucja Kikut

wpisana jest do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 1641.

4655.jpg

4656.jpg
mgr Tomasz Kikut 

posiada licencję Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  numer 1816/2003.


Beata Kikut

posiada licencję Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  numer 27399/2008.

4654.jpg