Naszym
klientom oferujemy

4649.jpg
USŁUGI KSIĘGOWE
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (różne programy min. Sage Symfonia, Comarch, Varial World Edition)
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych w siedzibie klienta
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji  rachunkowości

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • badanie sprawozdań finansowych
 • badanie prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych
4645.jpg

4648.jpg
KADRY, PŁACE i ZUS
 • rozliczenia kadrowo – płacowe
 • rozliczenia z zus
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • rozliczanie z PFRON
 • rozliczanie dofinansowania z SOD
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli ZUS i PIP 

DORADZTWO PRAWNE
 • doradzamy wybór odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa,
 • pomagamy w założeniu bądź przekształceniu spółki,
 • przygotujemy niezbędne dokumenty i zarejestrujemy spółkę w KRS
4647.jpg

 


4646.jpg
USŁUGI BHP
 • szkolenia BHP wstępne i okresowe
 • przygotowanie oceny ryzyka zawodowego.
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie rejestrów, przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

INNE USŁUGI
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych
 • sporządzanie dokumentów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
 • wyprowadzanie zaległości, archiwizacja danych
 • analizy ekonomiczno - finansowe
 • obsługę kontroli  skarbowych w siedzibie kancelarii (dotyczy podmiotów, z którymi mamy podpisaną umowę)
 • dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej i urzędzie statystycznym
 • sporządzanie wniosków kredytowych i biznesplanów
4650.jpg